GRĄŽINIMAS

Jeigu UAB „Lino linija" internetinėje parduotuvėje įsigijote nekokybišką prekę, ją galite grąžintivadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

DĖMESIO! Pagal individualų užsakymą pagaminta prekė negali būti grąžinta ar keičiama.


     Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė prieš tai neaptarus jos
trūkumų, pirkėjas iš UAB „Lino linija" turi teisę reikalauti, o UAB „Lino linija" įsipareigoja:

- pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

- atitinkamai sumažinti prekės kainą;

- per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

- atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų
nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

- grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

     Prieš tai, bet ne vėliau kaip per 14 dienų po prekių pristatymo, pirkėjas turi atsiųsti e-pašto adresu:pardavimai@linasnordic.lt elektroninį laišką, arba atsiųsti laišką (adr. UAB „Lino linija", L. Stuokos-Gucevičiaus g. 13, LT-01122 Vilnius), kuriuose būtų nurodyta: pirkėjo vardas, pavardė, adresas, data, visi įmanomi kontaktiniai duomenys (telefonas, mobilusis telefonas, e-pašto adresas), užsakymo numeris, pirkimo ir siuntos gavimo data, sumokėta suma ir išsamus aprašymas apie rastus defektus. Gavę šiuos duomenis, mūsų darbuotojai nedelsiant susisieks su pirkėju ir galutinai suderins visus reikiamus klausimus. Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje bei, pagal nurodytą komplektaciją, turi būti visos komplektuojamosios dalys.
     Nekokybiškų prekių grąžinimo ir pakeistų kokybiškomis prekėmis siuntimo išlaidas apmoka UAB „Lino linija".

     Nustačius,kad prekė buvo sugadinta dėl pirkėjo kaltės, prekė pirkėjui grąžinama tik apmokėjus grąžinimo, pakartotinio siuntimo (jeigu pirkėjas nepageidauja prekės atsiimti biure) ir prekės kokybės įvertinimo išlaidas, jeigu tokios buvo.

     Vadovaudamasi ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 14 bei 18 punktais,

(14. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.

18. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes: ...(kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 93.00) patalynės reikmenis...)

     UAB „Lino linija" kokybiškų prekių nekeičia ir negrąžina.